สมัครเรียนกับเรา

Full-Time Bootcamp

เรียนเข้มข้น เต็มเวลา จบ Full-Stack ใน 4 เดือน พร้อมทํางาน

Part-Time Bootcamp

เรียนในเวลาที่ตัวเองสะดวก ทํางานประจําก็เรียนได้

TechUp

เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน
เพื่อเป็น Software Developer ภายใน 4 เดือน!

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited

ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบาย
Social Media

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited