Full-Time Bootcamp

เรียนเข้มข้น เต็มเวลา จบ Full-Stack ใน 4 เดือน

ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็สามารถเป็น Software Developer ได้
ถ้าเรียนถูกจุด ถูกครู และมุ่งมั่นตั้งใจ

Full-Time Bootcamp ของเราสอนทุกทักษะของ Full-Stack Software Development เนื้อหาอัดแน่น จบสมบูรณ์ภายในคอร์สเดียว ผ่านการเรียนการสอนเต็มรูปแบบกับผู้สอนโดยตรงในคาบ, ได้ฝึก Pair Programming, ทำโปรเจกต์กลุ่ม, สร้าง Portfolio เตรียมพร้อมให้ผู้เรียนของเราเป็น Software Developer ที่ทำงานได้จริงทันทีหลังจบ

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • เรียนสดออนไลน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 ระยะเวลา 4 เดือน
  • แค่ 4,000 บาทก็เริ่มเรียนได้ ที่เหลือค่อยผ่อนจ่ายระหว่างเรียนและหลังได้งานแล้ว
a man is coding

ทักษะที่จะได้จาก Bootcamp นี้

คุณจะได้รับทักษะมากมาย ตั้งแต่ Hard Skills
ทางด้านการโค้ด, Soft Skills สำหรับการทำงาน
และโอกาสการได้เข้าทำงานในตำแหน่งใหม่ ๆ

a succesful man holding a flag is leading a team
Hard Skills icon

Hard Skills

HTML
CSS
CLI
React
JavaScript
SQL
MongoDB
Node.js
Express.js
Git/Github
Authentication
Software Testing
Data Structures และ Algorithms
English for Coding
Soft Skills icon

Soft Skills

การทํางานเป็นทีม
การแก้ปัญหา
การสื่อสาร
การขอความช่วยเหลือ
Norm Setting
ทํางานรูปแบบ Scrum
ทํางานรูปแบบ Agile
การกําหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การสร้าง Growth Mindset
การจัดการอาการ Imposter Syndrome
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
การรับและให้ Feedback
ตำแหน่งงานที่สามารถทำได้หลังเรียนจบ icon

ตำแหน่งงานที่สามารถทำได้หลังเรียนจบ

Full-Stack Developer
Front-End Developer
Back-End Developer
Software Tester
QA Engineer
ผู้เรียนสามารถ icon

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใช้ Learning Platform ของ TechUp
ปรึกษา TA ผ่านแชทและ Video Call จันทร์-ศุกร์
นัดคุยกับผู้สอน 1-1
รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ

คอร์สเดียวจบ Full-Stack

Full-Time Bootcamp จะสอนเนื้อหาด้าน Technical ครบทั้ง 3 ส่วนหลัก ดังนี้

01
Basics of Programming

How Computers Work icon

How Computers Work

คอร์สของเราจะเริ่มจากหลักการ การทํางานของคอมพิวเตอร์
ว่าส่วนประกอบ แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้าง
โดยเนื้อหานี้ ถือเป็นหัวใจสําคัญใน การเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

How the Internet Works icon

How the Internet Works

ความเข้าใจในกลไกการทํางานของอินเทอร์เน็ต
เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา Web Application
คอร์สของเราจึงสอนพื้นฐานการทํางานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เช่น HTTP และ Client-Server Architecture
เพื่อให้ผู้เรียนนําไปใช้ประกอบการสร้างเว็บไซต์ได้

CLI icon

CLI

เรียนรู้วิธีใช้ Command-Line Interface
หรือรูปแบบการแสดงผลและ สั่งการด้วยการพิมพ์คำสั่งให้คล่องแคล่ว
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนเขียนโปรแกรมและโค้ดภาษาต่างๆ

Git/GitHub icon

Git/GitHub

ทำความเข้าใจระบบVersion Control System ที่จัดเก็บประวัติของโค้ด
เวอร์ชั่นต่างๆ ที่เราเขียน หรือแก้ไขไว้ในเครื่อง จากนั้นไปต่อที่ GitHub คลังออนไลน์ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สะดวก

02
Front-End Development

HTML icon

HTML

พัฒนาทักษะการใช้งาน HTML เพื่อสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บไซต์
และปูพื้นฐานการพัฒนา Web Application

CSS icon

CSS

ฝึกฝนการใช้งาน CSS เพื่อทําให้องค์ประกอบต่าง ๆ
ของเว็บไซต์เกิดความสวยงาม

JavaScript icon

JavaScript

เจาะลึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript
ซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญในการพัฒนา Web Application ที่มีคุณภาพ
พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้สร้าง Data Structure และ Algorithm ต่าง ๆ

React icon

React

สร้างความเชี่ยวชาญในการใช้ React ซึ่งเป็น JavaScript Library
ยอดนิยม ที่จะช่วยให้พัฒนา User Interface ของ Web Application
ได้ง่ายยิ่งขึ้น

03
Back-End Development

Node.js/Express.js icon

Node.js/Express.js

เรียนรู้การสร้าง Server ด้วย Node และ Express ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้
JavaScript ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการสร้าง Server อย่างแพร่หลาย เรียนรู้การเชื่อมต่อระหว่าง
React App และ Express รวมถึงการทดสอบ Node Application
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบ Software

Authentication icon

Authentication

เข้าใจการยืนยันตัวตนของ User ที่ Application ทั่วไปจะต้องมี
พร้อมเรียนรู้ Authentication Flow ในรูปแบบต่าง ๆ

Relational Database icon

Relational Database

รู้จักฐานข้อมูลแบบ Relational Database (SQL)
ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สามารถกําหนดความสัมพันธ์
และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป

Non-relational Database icon

Non-relational Database

รู้จักฐานข้อมูลแบบ Non-relational Databases (NoSQL)
ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกัน โดยใช้จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ไม่ชัดเจน และเก็บอยู่ในรูปแบบของ Document-based

ในระหว่างทาง เรายังสอนให้ใช้เครื่องมือในการทํางานจริง

Real World Engineering Practices

Real World Engineering Tools icon

Real World Engineering Tools

ฝึกใช้เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ Software Engineer ใช้จริง
เช่น Git, GitHub, Command Line, Chrome Dev Tools,
Redux Dev Tools และ Deployment Tools ต่างๆ

Project Management icon

Project Management

การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ
ไม่ได้มีแค่ความรู้ในเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่สิ่งที่ผู้เรียนควรรู้คือ
รูปแบบการทํางานแบบ Scrum ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสําคัญ ที่จะทําให้ทีมสามารถพัฒนา Software ที่มีคุณภาพออกมาได้ โดยในคลาสจะได้ฝึกการทํางานร่วมกัน เป็นกลุ่มด้วยรูปแบบ Scrum เหมือนตอนทำงานจริง

Communication icon

Communication

อีกสิ่งสําคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์คือการสื่อสาร
ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
การเขียนโค้ดแบบ Pair Programming และการทําโปรเจกต์ต่างๆ
รวมถึงการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนโค้ดเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจโค้ดได้ง่าย

Group Project icon

Group Project

การทําโปรเจกต์กลุ่ม ที่นอกจากจะแสดงถึงศักยภาพใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทํางาน
ร่วมกับทีม Software Developer อีกด้วย

Full-Time Bootcamp ที่นี่เรียนกันยังไง
study equipments

เตรียมอุปกรณ์

 1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 2. คอมพิวเตอร์ พร้อมไมโครโฟนและกล้องเว็บแคม

เราขอแนะนําให้มีคุณสมบัติเครื่องดังต่อไปนี้

 • Processor: อย่างน้อย 2 GHz
 • RAM: อย่างน้อย 8 GB
 • Storage: อย่างน้อย 256 GB
a blue calendar

Bootcamp Timeline

 • ทำแบบทดสอบเข้า Bootcamp
 • Bootcamp classes:เรียน Basics, Front-End, Back-End ควบคู่ Soft Skills
 • Final Project:โปรเจกต์กลุ่ม ทํางานแบบ Scrum
 • Demo Day: รวม Portfolio และงาน Final Project
  นําเสนองานให้บริษัทต่างๆ ที่เข้ามาชม
 • สมัครและเข้าสัมภาษณ์งาน
 • เริ่มงานสายอาชีพ Software Developer!
many windows on computer screen

Portfolio & Demo Day

โปรเจกต์เดี่ยวและกลุ่ม รวมถึง Final project
ที่จะได้ทํานั้นเป็นงานมีคุณภาพ รวมมาเป็น Portfolio
ที่นําไปสมัครงานได้อย่างภาคภูมิใจ ตอนจบคอร์สคือช่วงเวลาสําคัญ จะมีการจัดวัน Demo Day

ซึ่งผู้เรียนจะได้นําเสนอผลงานให้เตะตาบริษัทต่าง ๆ
ที่กําลังมองหาผู้ร่วมงาน

a conference call under coding topic

บรรยากาศในคาบ

เรียนเป็นกลุ่ม ไปไวกว่า

หนึ่งรุ่นมีหลายสิบคน คอยสังเกตเพื่อนร่วมชั้น เรียนรู้จากกันและกัน
ได้ลอง Pair Programming และ Group Project เหมือนเข้าทีมทํางานจริง

Active Learning

เรียนทฤษฎี แล้วลงมือเขียนเดี๋ยวนั้น
การมีส่วนร่วมถามตอบ มี Input/Output จะทําให้เข้าใจได้ถึงแก่น
และสร้างความมั่นใจสําหรับการทํางานจริง

ไม่ใช่ครู แต่เหมือนโค้ช

อาจารย์ของเราเป็น Software Developer ประสบการณ์สูง
เคยผ่านสนามงานจริงหลายรูปแบบ จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ และแนะแนวให้ได้เต็มที่
ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ใช้เวลากับอาจารย์อย่างใกล้ชิด เหมือนเข้าค่ายฝึกนักกีฬา

laptop transfering data between applications

เทคโนโลยีในการเรียน

ช่วยในการเรียน

Learning Platform ที่ TechUp สร้างเอง เรียน
ทําแบบฝึกหัดและการบ้านในนี้

เรียนรู้วิธีใช้เพื่อเอาไปทํางาน

Command Line, Git/GitHub, Chrome Dev Tools, Redux Dev Tools,
Visual Studio Code, Jira ซึ่งเป็นเครื่องมือจําเป็นของอาชีพนี้

ค่าเรียนของเรา

เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้ก้าวหน้าในอาชีพที่สนใจ และเป็นที่ต้องการตัว
ผู้เรียนจึงสามารถเลือกชําระค่าเรียนได้สองแบบ

จ่ายล่วงหน้า

45,000 บาท

ผ่อนจ่ายหลังได้งาน

ไม่ต้องเสี่ยงลงเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกเพื่อหาความรู้ย้ายสายงาน เพียงแค่จ่าย 4,000 บาทก่อนเริ่มเรียน
และอีก 4,000 บาทหลังเริ่มเรียน 1 เดือน
เรียนจบ ได้งานแล้ว ค่อยผ่อนจ่ายที่เหลือ 15% ของเงินเดือน เป็นเวลา 18 เดือน

*จํากัดจํานวนจ่ายรวมสูงสุดที่ 65,000 บาท (รวมค่าแรกเข้า 4,000 บาทและที่จ่ายระหว่างเรียน 4,000 บาทแล้ว)
**ผู้เรียนจะเริ่มจ่ายหลังจากที่ได้เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น

65,000 บาท

หรือน้อยกว่า

ไม่ต้องเสี่ยงลงเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกเพื่อหาความรู้ย้ายสายงาน
เพียงแค่จ่าย 4,000 บาทก่อนเริ่มเรียน
และอีก 4,000 บาทหลังเริ่มเรียน 1 เดือน
เรียนจบ ได้งานแล้ว ค่อยผ่อนจ่ายที่เหลือ 15% ของเงินเดือน เป็นเวลา 18 เดือน

*จํากัดจํานวนจ่ายรวมสูงสุดที่ 65,000 บาท (รวมค่าแรกเข้า 4,000 บาทและที่จ่ายระหว่างเรียน 4,000 บาทแล้ว)
**ผู้เรียนจะเริ่มจ่ายหลังจากที่ได้เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น

Full-Time หรือ Part-Time ดี?

Full-Time Bootcamp

เรียนเข้มข้น เต็มเวลา 4 เดือน
จบ Full-Stack ในคอร์สเดียว พร้อมทํางาน

 • ชั่วโมงเรียน
  จันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.00 มีการบ้านช่วงเย็นต่อ
 • หลักสูตร
  Full-Stack Software Development ครบจบในคอร์สเดียว
  ประกอบไปด้วย
  • Basics of Programming
  • Front-End Development
  • Back-End Development
 • ระยะเวลา
  คอร์สเดียว 4 เดือน จบแล้วพร้อมทำงาน
 • รูปแบบการเรียน
  เรียนสดออนไลน์ทุกวัน และฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด
 • จุดเด่น
  ช่วยหางานหลังเรียนจบ, สามารถผ่อนชำระค่าเรียน หลังได้งานแล้ว,
  เสริมทักษะ Soft Skills ครบด้าน, ได้ทํางานแบบ Scrum/Agile,
  มีโปรเจกต์จบ เพื่อใช้ยื่นสมัครงาน, ปรึกษาอาจารย์ตัวต่อตัว
 • การหางาน
  ช่วยหางานหลังเรียนจบ พาบริษัทมาชมผลงานและพูดคุยถึงที่
 • ค่าเรียน
  ผู้เรียนเลือกชำระเงินได้ 2 แบบ
  1. จ่ายเต็มก่อนเรียน 45,000 บาท
  2. จ่าย 4,000 บาทก่อนเริ่มเรียน และอีก 4,000 บาท
   หลังเริ่มเรียน 1 เดือน ที่เหลือค่อยผ่อนจ่ายหลังได้งาน
   (รวมสูงสุด 65,000 บาท)
   หากไม่ได้งานภายใน 6 เดือน ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

Part-Time Bootcamp

เรียนในเวลาที่ตัวเองสะดวก ทํางานประจําก็เรียนได้
แบ่งเป็น 3 คอร์สสั้นๆ

 • ชั่วโมงเรียน
  เรียนในเวลาที่สะดวก 8-10 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • หลักสูตร
  Part-Time Bootcamp แบ่งเป็น 3 คอร์สสั้น ๆ
  สมัครเรียนทีละคอร์ส ตามช่วงเวลาที่สะดวก
  1. Basics of Programming
  2. Front-End Development
  3. Back-End Development
 • ระยะเวลา
  คอร์สสั้นแต่ละอัน ใช้เวลาเรียน 2 เดือน (ทั้ง Bootcamp ใช้เวลาเรียน 6 เดือน)
 • รูปแบบการเรียน
  เรียนออนไลน์ทางวิดีโอ และฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด
 • จุดเด่น
  เวลาเรียนยืดหยุ่น, ทบทวนย้อนหลังได้, ปรึกษาผู้สอนผ่านแชทได้เสมอ
  หรือผ่าน Live Session ทุกๆ สัปดาห์
 • การหางาน
  ช่วยตรวจเรซูเมให้ผู้ที่เรียนจบและสอบผ่านภายในเวลาที่กำหนด
 • ค่าเรียน
  ค่าเรียนคอร์สสั้น คอร์สละ 9,000 บาท (รวมทั้ง Bootcamp ราคา 27,000 บาท)
  ผู้เรียนชำระเงินได้สองแบบ
  1. จ่าย 9,000 บาท ก่อนเรียน
  2. ผ่อนชำระ 3 เดือน เดือนละ 3,000 บาท
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร Full-Time Bootcamp
fill out an application
กรอกใบสมัคร

รุ่นถัดไป เปิดรับสมัคร 20 พ.ค. 2567

take the test
ทำแบบทดสอบ

ทดสอบภาษาอังกฤษ ตรรกะ และโค้ดดิ้งเบื้องต้น
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน) เราจะแจ้งผลสอบภายใน 7 วัน

interview
สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่สอบผ่านจะได้เข้าสอบสัมภาษณ์
(เราจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางอีเมล)

Announcement
ประกาศผล

รอรับผลการสอบสัมภาษณ์ทางอีเมล

Register and prepare before class
ลงทะเบียน และเตรียมตัวก่อนเรียน

ลงทะเบียนและชำระค่าเรียน อ่านเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดเบื้องต้นก่อนเริ่มเรียน

Start Bootcamp
เริ่ม Bootcamp !

พบกันวันแรก 16 ก.ย. 2567

รีวิวจากผู้เรียนของเรา

รูปของคุณ ศุภกรณ์ มีลาภ
quote mark left

ชอบ TechUp ที่ได้ลงมือทำจริง ได้รู้การทำงานจริง มีชิ้นงานเป็นของตัวเองจริงๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้สึกไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจสมัครเรียนที่นี่

ศุภกรณ์ มีลาภ

Software Developer ที่ Muze Innovation

รูปของคุณ ญาณภัทร พูนกระสี
quote mark left

เนื้อหาที่เรียนกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง จบแล้วได้งานทันทีเลยค่ะ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และยังได้พบปะเพื่อนๆ ที่มาจากหลายสายงานอีกด้วย

ญาณภัทร พูนกระสี

Associate Full Stack Developer, IBM

รูปของคุณ อริสรา วิจิตรแพทย์
quote mark left

รู้สึกประทับใจใน TechUp ที่ออกแบบเนื้อหาในการสอนได้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้จริง รวมถึงยังสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุก ทุกๆ คนก็คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ

อริสรา วิจิตรแพทย์

Full-Stack Developer ที่ Orange Cap Innovative

รูปของคุณ อัศจรรย์ ช้างทอง
quote mark left

ตลอดเวลา 4 เดือนที่เรียน มีทั้งเพื่อนร่วมรุ่นและอาจารย์ทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และพร้อมให้คำแนะนำที่ดี ต้องขอบคุณ TechUp ที่ทำให้ผมได้เรียกตัวเองว่าเป็น Full-Stack Developer ในที่สุด

อัศจรรย์ ช้างทอง

Software Engineer ที่ OnDemand Education

รูปของคุณ ศุภกรณ์ มีลาภ
quote mark left

ชอบ TechUp ที่ได้ลงมือทำจริง ได้รู้การทำงานจริง มีชิ้นงานเป็นของตัวเองจริงๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้สึกไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจสมัครเรียนที่นี่

ศุภกรณ์ มีลาภ

Software Developer ที่ Muze Innovation

รูปของคุณ ญาณภัทร พูนกระสี
quote mark left

เนื้อหาที่เรียนกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง จบแล้วได้งานทันทีเลยค่ะ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และยังได้พบปะเพื่อนๆ ที่มาจากหลายสายงานอีกด้วย

ญาณภัทร พูนกระสี

Associate Full Stack Developer, IBM

รูปของคุณ อริสรา วิจิตรแพทย์
quote mark left

รู้สึกประทับใจใน TechUp ที่ออกแบบเนื้อหาในการสอนได้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้จริง รวมถึงยังสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุก ทุกๆ คนก็คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ

อริสรา วิจิตรแพทย์

Full-Stack Developer ที่ Orange Cap Innovative

รูปของคุณ อัศจรรย์ ช้างทอง
quote mark left

ตลอดเวลา 4 เดือนที่เรียน มีทั้งเพื่อนร่วมรุ่นและอาจารย์ทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และพร้อมให้คำแนะนำที่ดี ต้องขอบคุณ TechUp ที่ทำให้ผมได้เรียกตัวเองว่าเป็น Full-Stack Developer ในที่สุด

อัศจรรย์ ช้างทอง

Software Engineer ที่ OnDemand Education

พร้อมที่จะเริ่มเรียนแล้วหรือยัง?

หากคุณสนใจอยากเป็น Software Developer ก็เข้ามาดูรายละเอียดคอร์สของเราได้เลย

สมัครเรียนเลย
a man sitting on a pile of giant book using a laptop
TechUp

เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน
เพื่อเป็น Software Developer ภายใน 4 เดือน!

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited

ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบาย
Social Media

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited