Part-Time Bootcamp

เรียนในเวลาที่ตัวเองสะดวก กับหลักสูตรที่แบ่งเป็น 3 คอร์สสั้นๆ

ทํางานประจําอยู่ก็เรียนได้ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนเป็น Software Developer ได้
เพราะคอร์สเวลายืดหยุ่น แต่ให้เรียนอย่างจริงจัง

Part-Time Bootcamp ของเราเหมาะกับคนที่ยังติดภารกิจอื่นในชีวิต แต่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้
โดยแบ่งเป็นคอร์สสั้นๆ 3 คอร์ส ได้แก่ Basics of Programming, Front-End Development
และ Back-End Development ให้ผู้เรียนค่อยๆ เรียนเก็บทีละตัวตามช่วงเวลาที่สะดวก

การเรียนการสอนยังคงความเข้มข้นสไตล์ Bootcamp ด้วยเนื้อหาและแบบฝึกหัดแต่ละสัปดาห์
มีโปรเจกต์ให้ทํา สามารถปรึกษาผู้สอนได้ใน Session ที่จัดให้

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน
  • ใช้เวลาสัปดาห์ละ 8-10 ชั่วโมง เพื่ออ่านเนื้อหา ดูวิดีโอ และทําแบบฝึกหัดต่างๆ
  • เนื้อหาแบ่งเป็น 3 คอร์สสั้นๆ จบคอร์สหนึ่งแล้วค่อยสมัครเรียนอันถัดไป
  • คอร์สสั้นแต่ละอัน ใช้เวลาเรียน 2 เดือน (รวมทั้งหมดใช้เวลาเรียน 6 เดือน)
  • ค่าเรียนคอร์สสั้น คอร์สละ 9,000 บาท (รวมทั้งหมดราคา 27,000 บาท)
  • คอร์สสั้นแต่ละอัน สามารถผ่อนชำระเป็น 3 งวด งวดละ 3,000 บาท
a man is coding

ต้องลงคอร์สอะไรบ้าง

ขึ้นอยู่กับว่า อยากทํางานเป็น Developer ประเภทไหน
จะเริ่มจากสายใดสายหนึ่งก่อน แล้วค่อยเก็บความรู้เพิ่มทีหลังเพื่อเป็น Full-Stack ก็ทําได้

ตำแหน่งงานที่ต้องการทำหลังเรียนจบPart-Time Course 1:
Basics of Programming
Part-Time Course 2:
Front-End Development
Part-Time Course 3:
Back-End Development

Front-End Developer

พัฒนา 'หน้าบ้าน' ดูแลหน้าตา
ส่วนที่ทุกคนมองเห็นได้ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

checked icon
checked icon

Back-End Developer

พัฒนา 'หลังบ้าน' ดูแลโครงสร้างตรรกะและฐานข้อมูล

checked icon
checked icon

Full-Stack Developer

ทำได้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านอย่างเต็มรูปแบบ

checked icon
checked icon
checked icon

ทักษะที่จะได้จาก Bootcamp นี้

คุณจะได้รับทักษะมากมาย ตั้งแต่ Hard Skills
ทางด้านการโค้ด, Soft Skills สำหรับการทำงาน
และโอกาสการได้เข้าทำงานในตำแหน่งใหม่ ๆ

a successful man holding a flag is leading a team
Hard Skills icon

Hard Skills

Part-Time Course 1: Basics of Programming

CLI
JavaScript
Git/Github
Data Structures
Algorithms

Part-Time Course 2: Front-End Development

HTML
CSS
React

Part-Time Course 3: Back-End Development

Node.js
Express.js
SQL
MongoDB
Authentication
Software Testing
ผู้เรียนสามารถ icon

ผู้เรียนสามารถ

เข้าใช้ Learning Platform ของ TechUp
รับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบและสอบผ่าน
ปรึกษา TA ใน 2 Live Session ต่อสัปดาห์ (สามารถสอบถามผ่านแชทได้ระหว่างสัปดาห์)

เลือกเรียนจากเนื้อหา

เราขอแนะนําให้เรียน Part-Time Course ตามลำดับ หรือ หรือ

01
Part-Time Course 1: Basics of Programming
ระยะเวลา: 2 เดือน

How Computers Work icon

How Computers Work

คอร์สของเราจะเริ่มจากหลักการ การทํางานของคอมพิวเตอร์ ว่าส่วนประกอบ แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้าง
โดยเนื้อหานี้ ถือเป็นหัวใจสําคัญใน การเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม

How the Internet Works icon

How the Internet Works

ความเข้าใจในกลไกการทํางานของอินเทอร์เน็ต เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา Web Application คอร์สของเราจึงสอนพื้นฐาน
การทํางานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น HTTP และ Client-Server Architecture เพื่อให้ผู้เรียนนําไปใช้ประกอบการสร้างเว็บไซต์ได้

CLI icon

CLI

เรียนรู้วิธีใช้ Command-Line Interface หรือรูปแบบการแสดงผลและ สั่งการด้วยการพิมพ์คำสั่งให้คล่องแคล่ว
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียน เขียนโปรแกรมและโค้ดภาษาต่างๆ

Git/GitHub icon

Git/GitHub

ทำความเข้าใจระบบ Version Control System ที่จัดเก็บ ประวัติของโค้ดเวอร์ชั่นต่างๆ ที่เราเขียน หรือแก้ไขไว้ในเครื่อง จากนั้นไปต่อที่ GitHub
คลังออนไลน์ที่ช่วยให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้สะดวก

JavaScript icon

JavaScript

เจาะลึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย JavaScript ซึ่งเป็นแกนหลักสําคัญในการพัฒนา Web Application ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้สร้าง Data Structure และ Algorithm ต่าง ๆ

02
Part-Time Course 2: Front-End Development
ระยะเวลา: 2 เดือน

HTML icon

HTML

พัฒนาทักษะการใช้งาน HTML เพื่อสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ บนเว็บไซต์ และปูพื้นฐานการพัฒนา Web Application

CSS icon

CSS

ฝึกฝนการใช้งาน CSS เพื่อทําให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์เกิดความสวยงาม

React icon

React

สร้างความเชี่ยวชาญในการใช้ React ซึ่งเป็น JavaScript Library ยอดนิยม ที่จะช่วยให้พัฒนา User Interface ของ Web Application ได้ง่ายยิ่งขึ้น

03
Part-Time Course 3: Back-End Development
ระยะเวลา: 2 เดือน

Node.js/Express.js icon

Node.js/Express.js

เรียนรู้การสร้าง Server ด้วย Node และ Express ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ JavaScript ได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการสร้าง Server
อย่างแพร่หลาย เรียนรู้การเชื่อมต่อระหว่าง React App และ Express รวมถึงการทดสอบ Node Application เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบ Software

Authentication icon

Authentication

เข้าใจการยืนยันตัวตนของ User ที่ Application ทั่วไปจะต้องมี พร้อมเรียนรู้ Authentication Flow ในรูปแบบต่าง ๆ

Relational Database icon

Relational Database

รู้จักฐานข้อมูลแบบ Relational Database (SQL) ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สามารถกําหนดความสัมพันธ์ และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป

Non-relational Database icon

Non-relational Database

รู้จักฐานข้อมูลแบบ Non-relational Databases (NoSQL) ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมกัน โดยใช้จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้าง ไม่ชัดเจน และเก็บอยู่ในรูปแบบของ Document-based

Part-Time ที่นี่เรียนกันยังไง
study equipments

เตรียมอุปกรณ์

 1. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 2. คอมพิวเตอร์ พร้อมไมโครโฟนและกล้องเว็บแคม

เราขอแนะนําให้มีคุณสมบัติเครื่องดังต่อไปนี้

 • Processor: อย่างน้อย 2 GHz
 • RAM: อย่างน้อย 8 GB
 • Storage: อย่างน้อย 256 GB
an orange calendar

Bootcamp Timeline

 1. สมัครเรียน
 2. เรียน Basics of Programming ระยะเวลา 2 เดือน
 3. เรียน Front-End Development หรือ Back-End Development
  ระยะเวลา 2 เดือน

* หากเรียนทั้ง 3 คอร์สจะรวมเป็นระยะเวลาเรียน
6 เดือน โดยเราจะมีช่วงเวลาพักหลังจบแต่ละคอร์ส

 1. Final Project
many windows on computer screen

การเรียนการสอน

ให้เวลากับการเรียน

คอร์สนี้ไม่มีเวลาคลาสตายตัว
แต่มีเนื้อหาที่กําหนดไว้ ให้เรียนในแต่ละสัปดาห์​
จึงไม่ใช่คอร์สที่ดูวิดีโอและเรียนไปเรื่อยๆ ตามสปีดของแต่ละคนอย่างอิสระ
(แบบที่หลายคนอาจจะเคยลองมาแล้ว แต่เรียนไม่จบสักที)
ควรมีเวลาให้กับการเรียนอย่างจริงจัง 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แบบฝึกหัดและการบ้าน

เพราะไม่ได้เข้าคาบเรียนร่วมกับคนอื่นหรือเจอผู้สอนทุกวัน
การทําแบบฝึกหัดและการบ้านให้เสร็จตรงเวลา
จึงเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เรียนได้ผล

ปรึกษาผู้สอนได้

อาจารย์ของเราเป็น Software Developer ที่ทำงานจริง
จึงสามารถถ่ายทอดความรู้และแนะแนวให้ได้เต็มที่ สําหรับคอร์สนี้ เราจะมี
Live Session ให้เข้าไปปรึกษาอาจารย์ทางวิดีโอคอลกลุ่ม 2 ครั้งต่อสัปดาห์
ในระหว่างสัปดาห์ยังสามารถถามตอบทางแชทได้อีกด้วย

laptop transfering data between applications

เทคโนโลยีในการเรียน

ช่วยในการเรียน

Learning Platform ที่ TechUp สร้างเอง
เรียน ทําแบบฝึกหัดและการบ้านในนี้

เรียนรู้วิธีใช้เพื่อเอาไปทํางาน

Command Line, Git/GitHub, Chrome Dev Tools, Redux Dev Tools,
Visual Studio Code, Jira ซึ่งเป็นเครื่องมือจําเป็นของอาชีพนี้

ค่าเรียนของเรา

Part-Time Course ทุกอัน ค่าเรียนเท่ากัน

Part-Time Course 1: Basics of Programming

9,000 บาท

Part-Time Course 2: Front-End Development

9,000 บาท

Part-Time Course 3: Back-End Development

9,000 บาท

Full-Time หรือ Part-Time ดี?

Full-Time Bootcamp

เรียนเข้มข้น เต็มเวลา 4 เดือน
จบ Full-Stack ในคอร์สเดียว พร้อมทํางาน

 • ชั่วโมงเรียน
  จันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.00 มีการบ้านช่วงเย็นต่อ
 • หลักสูตร
  Full-Stack Software Development ครบจบในคอร์สเดียว
  ประกอบไปด้วย
  • Basics of Programming
  • Front-End Development
  • Back-End Development
 • ระยะเวลา
  คอร์สเดียว 4 เดือน จบแล้วพร้อมทำงาน
 • รูปแบบการเรียน
  เรียนสดออนไลน์ทุกวัน และฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด
 • จุดเด่น
  ช่วยหางานหลังเรียนจบ, สามารถผ่อนชำระค่าเรียน หลังได้งานแล้ว,
  เสริมทักษะ Soft Skills ครบด้าน, ได้ทํางานแบบ Scrum/Agile,
  มีโปรเจกต์จบ เพื่อใช้ยื่นสมัครงาน, ปรึกษาอาจารย์ตัวต่อตัว
 • การหางาน
  ช่วยหางานหลังเรียนจบ พาบริษัทมาชมผลงานและพูดคุยถึงที่
 • ค่าเรียน
  ผู้เรียนเลือกชำระเงินได้ 2 แบบ
  1. จ่ายเต็มก่อนเรียน 45,000 บาท
  2. จ่าย 4,000 บาทก่อนเริ่มเรียน และอีก 4,000 บาท
   หลังเริ่มเรียน 1 เดือน ที่เหลือค่อยผ่อนจ่ายหลังได้งาน
   (รวมสูงสุด 65,000 บาท)
   หากไม่ได้งานภายใน 6 เดือน ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

Part-Time Bootcamp

เรียนในเวลาที่ตัวเองสะดวก ทํางานประจําก็เรียนได้
แบ่งเป็น 3 คอร์สสั้นๆ

 • ชั่วโมงเรียน
  เรียนในเวลาที่สะดวก 8-10 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • หลักสูตร
  Part-Time Bootcamp แบ่งเป็น 3 คอร์สสั้น ๆ
  สมัครเรียนทีละคอร์ส ตามช่วงเวลาที่สะดวก
  1. Basics of Programming
  2. Front-End Development
  3. Back-End Development
 • ระยะเวลา
  คอร์สสั้นแต่ละอัน ใช้เวลาเรียน 2 เดือน (ทั้ง Bootcamp ใช้เวลาเรียน 6 เดือน)
 • รูปแบบการเรียน
  เรียนออนไลน์ทางวิดีโอ และฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัด
 • จุดเด่น
  เวลาเรียนยืดหยุ่น, ทบทวนย้อนหลังได้, ปรึกษาผู้สอนผ่านแชทได้เสมอ
  หรือผ่าน Live Session ทุกๆ สัปดาห์
 • การหางาน
  ช่วยตรวจเรซูเมให้ผู้ที่เรียนจบและสอบผ่านภายในเวลาที่กำหนด
 • ค่าเรียน
  ค่าเรียนคอร์สสั้น คอร์สละ 9,000 บาท (รวมทั้ง Bootcamp ราคา 27,000 บาท)
  ผู้เรียนชำระเงินได้สองแบบ
  1. จ่าย 9,000 บาท ก่อนเรียน
  2. ผ่อนชำระ 3 เดือน เดือนละ 3,000 บาท
รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร Part-Time Bootcamp
fill out an application
กรอกใบสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(แต่ละรุ่นอาจปิดรับสมัครหากได้ผู้เรียนครบจำนวนแล้ว)

take the test
ทำแบบทดสอบ

ทดสอบภาษาอังกฤษและตรรกะ
(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน)

Announcement
ประกาศผล

รอรับผลการทดสอบทางอีเมลภายใน 7 วัน

Register and prepare before class
ลงทะเบียน และเตรียมตัวก่อนเรียน

ลงทะเบียนและชำระค่าเรียน
ติดตั้งโปรแกรมและเครื่องมือที่ต้องใช้ในการเรียน

Start Bootcamp
เริ่ม Bootcamp !

พบกันวันแรกในวันปฐมนิเทศออนไลน์
(ดูวิดีโอย้อนหลังได้หากไม่สะดวกเข้า)

รีวิวจากผู้เรียนของเรา

รูปของคุณ ศุภกรณ์ มีลาภ
quote mark left

ชอบ TechUp ที่ได้ลงมือทำจริง ได้รู้การทำงานจริง มีชิ้นงานเป็นของตัวเองจริงๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้สึกไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจสมัครเรียนที่นี่

ศุภกรณ์ มีลาภ

Software Developer ที่ Muze Innovation

รูปของคุณ ญาณภัทร พูนกระสี
quote mark left

เนื้อหาที่เรียนกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง จบแล้วได้งานทันทีเลยค่ะ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และยังได้พบปะเพื่อนๆ ที่มาจากหลายสายงานอีกด้วย

ญาณภัทร พูนกระสี

Associate Full Stack Developer, IBM

รูปของคุณ อริสรา วิจิตรแพทย์
quote mark left

รู้สึกประทับใจใน TechUp ที่ออกแบบเนื้อหาในการสอนได้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้จริง รวมถึงยังสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุก ทุกๆ คนก็คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ

อริสรา วิจิตรแพทย์

Full-Stack Developer ที่ Orange Cap Innovative

รูปของคุณ อัศจรรย์ ช้างทอง
quote mark left

ตลอดเวลา 4 เดือนที่เรียน มีทั้งเพื่อนร่วมรุ่นและอาจารย์ทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และพร้อมให้คำแนะนำที่ดี ต้องขอบคุณ TechUp ที่ทำให้ผมได้เรียกตัวเองว่าเป็น Full-Stack Developer ในที่สุด

อัศจรรย์ ช้างทอง

Software Engineer ที่ OnDemand Education

รูปของคุณ ศุภกรณ์ มีลาภ
quote mark left

ชอบ TechUp ที่ได้ลงมือทำจริง ได้รู้การทำงานจริง มีชิ้นงานเป็นของตัวเองจริงๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ รู้สึกไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจสมัครเรียนที่นี่

ศุภกรณ์ มีลาภ

Software Developer ที่ Muze Innovation

รูปของคุณ ญาณภัทร พูนกระสี
quote mark left

เนื้อหาที่เรียนกระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้งานได้จริง จบแล้วได้งานทันทีเลยค่ะ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และยังได้พบปะเพื่อนๆ ที่มาจากหลายสายงานอีกด้วย

ญาณภัทร พูนกระสี

Associate Full Stack Developer, IBM

รูปของคุณ อริสรา วิจิตรแพทย์
quote mark left

รู้สึกประทับใจใน TechUp ที่ออกแบบเนื้อหาในการสอนได้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้จริง รวมถึงยังสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุก ทุกๆ คนก็คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาค่ะ

อริสรา วิจิตรแพทย์

Full-Stack Developer ที่ Orange Cap Innovative

รูปของคุณ อัศจรรย์ ช้างทอง
quote mark left

ตลอดเวลา 4 เดือนที่เรียน มีทั้งเพื่อนร่วมรุ่นและอาจารย์ทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และพร้อมให้คำแนะนำที่ดี ต้องขอบคุณ TechUp ที่ทำให้ผมได้เรียกตัวเองว่าเป็น Full-Stack Developer ในที่สุด

อัศจรรย์ ช้างทอง

Software Engineer ที่ OnDemand Education

พร้อมที่จะเริ่มเรียนแล้วหรือยัง?

หากคุณสนใจอยากเป็น Software Developer ก็เข้ามาดูรายละเอียดคอร์สของเราได้เลย

สมัครเรียนเลย
a man sitting on a pile of giant book using a laptop
elements register background

พร้อมจะเริ่มย้ายมาทำงาน สาย TECH แล้วหรือยัง?

สมัครเรียนเลย
teacher is teching how to code
TechUp

เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรมตั้งแต่พื้นฐาน
เพื่อเป็น Software Developer ภายใน 4 เดือน!

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited

ข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบาย
Social Media

© Copyright 2024 TechUp Training Company Limited